Bc. Marek Torčík

Bachelor's thesis

Entropy in Three Early Works of Thomas Pynchon

Entropy in Three Early Works of Thomas Pynchon
Abstract:
Tato práce je analýzou funkce druhého zákona termodynamiky a konceptu entropie jako míry neurčitosti a chaosu ve třech dílech amerického spisovatele Thomase Pynchona. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol, každá z nich se zabývá zobrazením entropie v kontextu jednotlivých děl. První kapitola přináší analýzu povídky Entropie, kde autor poprvé uvádí pojem entropie v kontext své tvorby. Entropy je …more
Abstract:
The thesis provides an analysis of the second law of thermodynamics and the notion of entropy, or measure of disorder, in three early works of Thomas Pynchon. It is divided into three main chapters, each dealing with the specific portrayal of entropy in individual works. In the first chapter, an analysis of Pynchon’s short story Entropy is provided. Entropy is also important for the explanation provided …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 2. 2017
  • Supervisor: Ph.D. Stephen Paul Hardy
  • Reader: Mgr. et Mgr. Ondřej Harnušek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / English Language and Literature