Žaneta SCHMIDOVÁ

Bakalářská práce

Postoje sester k ošetřovatelské péči o klienty v terminálním stádiu na oddělení ONP a LDN

Attitudes of nurses to nursing care for terminally ill clients in the long term care Departments
Anotace:
Terminální stav označuje postupné a nevratné selhávání vitálních funkcí a orgánů,končící smrtí. Tento stav bezprostředně předchází smrti. Terminální stav můžeme chápat jako vlastní umírání. "Pojem umírání však ale v žádném případě nemůžeme redukovat pouze na terminální stav" (Kelnarová, 2007, s. 10). Pro sestru a celý tým, který se o umírajícího stará je z hlediska ošetřovatelského ten nejnáročnější …více
Abstract:
Terminal phase means gradual and irreversible failure of vital functions and organs ending in death. This state directly precedes death. We can understand terminal stage as dying itself. "Nevertheless the term dying must in no case be reduced to terminal phase" (Kelnarová, 2007, p. 10). It is the most demanding phase for a nurse and the whole team caring about a dying patient (Theová, 2002).This thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 8. 2014
Zveřejnit od: 12. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Alena Machová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SCHMIDOVÁ, Žaneta. Postoje sester k ošetřovatelské péči o klienty v terminálním stádiu na oddělení ONP a LDN. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.8.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 12. 8. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses i9s4tp i9s4tp/2
12. 8. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
12. 8. 2014
Bulanova, L.
13. 8. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.