Bc. Martina MÍŠKOVÁ

Diplomová práce

Controlling likvidity a cash-flow ve zvoleném podniku

Cash-flow and liquidity controlling in chosen company
Anotace:
Předložená diplomová práce se zabývá controllingem likvidity a cash flow ve zvolené společnosti Rodenstock ČR s.r.o. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. První část práce objasňuje pojem controlling, funkce a cíle controllingu či úlohu controllera v podniku. Poté je představena finanční analýza se zaměřením na ukazatele likvidity a cash flow. Následuje praktická část práce, která vychází …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on evaluation of liquidity and cash-flow controlling in chosen company Rodenstock ČR s.r.o. Thesis is divided into theoretical and practical part. The first part clarifies the term controlling, functions and aims of controlling or the description of the controller's function. The next chapter introduces financial analysis focused on liquidity and cash-flow. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Josef Červený, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MÍŠKOVÁ, Martina. Controlling likvidity a cash-flow ve zvoleném podniku. Plzeň, 2018. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management