Ing. Zdeněk Svoboda

Diplomová práce

Dopravní obslužnost v oblasti Nymburska

Traffic services of Nymburk region
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá dopravní obslužností v oblasti bývalého Nymburského okresu. Pro tento region je dopravní obslužnost velmi důležitá vzhledem k pohybu obyvatelstva do škol, za prací a k návštěvám lékařů a úřadů. Tato diplomová práce by měla navrhnout zlepšení ve ztrátovosti základní dopravní obslužnosti a úsporu na určitých linkách z důvodu nevytíženosti spojů.
Abstract:
This diploma thesis deals with transport services in the area of the former Nymburk district. The transport services are very important for this region, because people move to schools, to work and to go to see the doctor or to go to the office. This dissertation should propose improvements in unprofitability of basic trnsportat services and savings in particular transport lines because the transport …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Svoboda, Zdeněk. Dopravní obslužnost v oblasti Nymburska. Pardubice, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy