Bc. Shahin Hasanli

Bachelor's thesis

Family Business and its support with overall valuation in Azerbaijan

Family Business and its support with overall valuation in Azerbaijan
Abstract:
Ázerbájdžánská republika byla zemí s více než 20 lety založenou na ropě a nyní je to špatná doba pro ropnou ekonomiku v mé rodné zemi. Vláda a úřady se konečně začaly vyvíjet jinými způsoby a hledaly novou příležitost pro hospodářství Ázerbájdžánu. V rodinném podnikání jsou vidět nové příležitosti. Vláda a úřady nejen popularizují rodinný podnik, ale také posilují a usnadňují rozvoj malých a středních …more
Abstract:
The Republic of Azerbaijan was an oil-based country for more than 20 years, and now it is a bad time for oil economy in my native country. Government and authorities started, finally, to develop in other ways and they were looking for new opportunity for Azerbaijan economy. New opportunities are seen in family business. Government and authorities are not only popularizing the family business, but also …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 8. 2019
  • Supervisor: Ing. Andrea Tomášková
  • Reader: Mgr. Ing. Miroslav Jurásek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní