Bc. Shahin Hasanli

Bakalářská práce

Family Business and its support with overall valuation in Azerbaijan

Family Business and its support with overall valuation in Azerbaijan
Anotace:
Ázerbájdžánská republika byla zemí s více než 20 lety založenou na ropě a nyní je to špatná doba pro ropnou ekonomiku v mé rodné zemi. Vláda a úřady se konečně začaly vyvíjet jinými způsoby a hledaly novou příležitost pro hospodářství Ázerbájdžánu. V rodinném podnikání jsou vidět nové příležitosti. Vláda a úřady nejen popularizují rodinný podnik, ale také posilují a usnadňují rozvoj malých a středních …více
Abstract:
The Republic of Azerbaijan was an oil-based country for more than 20 years, and now it is a bad time for oil economy in my native country. Government and authorities started, finally, to develop in other ways and they were looking for new opportunity for Azerbaijan economy. New opportunities are seen in family business. Government and authorities are not only popularizing the family business, but also …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2019
  • Vedoucí: Ing. Andrea Tomášková
  • Oponent: Mgr. Ing. Miroslav Jurásek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní