Mgr. Monika Čechová

Bachelor's thesis

Výslovnost problematických ruských souhlásek „ž“, „š“, „šč“, „c“ a „l“ ve srovnání s českým jazykem

Pronunciation of problematic Russian consonants „ž“, „š“, „šč“, „c“ a „l“ in comparison with Czech language
Abstract:
Bakalářská práce Výslovnost problematických ruských souhlásek „ž“, „š“, „šč“, „c“ a „l“ ve srovnání s českým jazykem je zaměřena na odhalení problémů ve výslovnosti vybraných ruských souhlásek u českých studentů. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsme se zabývali fonetikou, řečovým aparátem, systémem hlásek a správnou výslovností a artikulací vybraných ruských …more
Abstract:
The thesis Pronunciation of problematic Russian consonants „ž“, „š“, „šč“, „c“ a „l“ in comparison with Czech language is focused on revelation of the most common problems in pronunciation of selected Russian consonants by Czech students. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. In the theoretical part we were concerned with phonetics, speech apparatus, phone system and correct …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 12. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 1. 2014
  • Supervisor: PhDr. Irina Hobzová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta