Bc. Jiří Junek

Master's thesis

Prostorové rozložení strukturovaných optických svazků blízkých vlnových délek

Spatial distribution of structured optical beams of near wavelengths
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá studiem prostorového rozložení strukturovaných svazků různých vlnových délek. Diskutuje vliv vlnové délky a další ovlivňující parametry pro místo vzniku svazku. Uvádí popis, který shrnuje dané parametry do jednoho vztahu, díky němuž je možno určit místo vzniku svazku za generátorem. Bylo navrženo optické uspořádání pro studium struktury svazků a postup pro vyhodnocování jejich …viac
Abstract:
This master thesis deals with study of spatial distribution of structured beams of different wavelengths. The Influence of wavelength and other parameters affecting the location of beam creation is discussed. It provides a description that summarizes the parameters into a single relationship, that determine the location of beam creation for arbitrary configuration of generator. An optical setup for …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Junek, Jiří. Prostorové rozložení strukturovaných optických svazků blízkých vlnových délek. Liberec, 2018. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Technical University of Liberec

Faculty of Mechatronics, Informatics and Interdisciplinary Studies

Master programme / odbor:
Applied Science in Technology / Applied Science in Technology