Roman DIETZ

Diplomová práce

Hudební management v českém školství a v praxi uměleckých institucí

Music Management in Czech Education and in Practice by Institutions for the Arts
Anotace:
Cílem této práce je zmapování historie a současného stavu výuky předmětu zabývající se hudebním managementem na středních uměleckých školách a vysokých školách a význam studia hudebního managementu pro potřeby praxe v uměleckých institucích. Součástí práce je přehled a analýza studijních plánů předmětu hudební management na jednotlivých školách a možné přístupy k realizaci předmětu hudební management …více
Abstract:
The purpose of this graduation theses is to describe the history and current state of affairs involving music management at secondary music schools and colleges and the importance of it being studied in order to better serve art institutions. This paper includes an overview and analysis of the curriculum of music management at various schools and possible approaches to the realization of music management …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 4. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DIETZ, Roman. Hudební management v českém školství a v praxi uměleckých institucí . Ústí nad Labem, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Uč. HV pro ZŠ, SŠ a ZUŠ