Filip KAČER

Bakalářská práce

Multikulturalismus a environmentalismus v kontextu českého vzdělání.

Multiculturalism and environmentalism in the context of education in the Czech Republic.
Anotace:
V mé práci, jejíž hlavním teoretickým východiskem je teorie perspektivismu, se zabývám multikulturalismem a environmentalismem v českém vzdělávacím systému. Tyto dvě perspektivy se do školních osnov dostávají v rámci výuky průřezových témat multikulturní a environmentální výchovy. Předpokladem práce tedy je, existence dvou různých pohledů na svět, které se souběžně uplatňují ve výuce, přičemž oba tyto …více
Abstract:
In this work I am concerned with multiculturalism and environmentalism in the Czech educational system. These two perspectives come into the curriculum within the framework of education of sectional topics - of multicultural and environmental education. The presumption of the work is the existence of two various perspectives which are simultaneously applied in the education, whereas both of these perspectives …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011
Identifikátor: 39489

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAČER, Filip. Multikulturalismus a environmentalismus v kontextu českého vzdělání.. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 26. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická