Theses 

Multikulturalismus a environmentalismus v kontextu českého vzdělání. – Filip KAČER

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Filip KAČER

Bakalářská práce

Multikulturalismus a environmentalismus v kontextu českého vzdělání.

Multiculturalism and environmentalism in the context of education in the Czech Republic.

Anotace: V mé práci, jejíž hlavním teoretickým východiskem je teorie perspektivismu, se zabývám multikulturalismem a environmentalismem v českém vzdělávacím systému. Tyto dvě perspektivy se do školních osnov dostávají v rámci výuky průřezových témat multikulturní a environmentální výchovy. Předpokladem práce tedy je, existence dvou různých pohledů na svět, které se souběžně uplatňují ve výuce, přičemž oba tyto pohledy používají při popisu světa jiné konceptuální schéma. Na základě obsahové analýzy deseti studijních a metodických materiálů environmentální a multikulturní výchovy, jsem se snažil interpretovat a porovnat způsob konceptualizace člověka, přírody, společnosti a kultury v obou těchto výchovách.

Abstract: In this work I am concerned with multiculturalism and environmentalism in the Czech educational system. These two perspectives come into the curriculum within the framework of education of sectional topics - of multicultural and environmental education. The presumption of the work is the existence of two various perspectives which are simultaneously applied in the education, whereas both of these perspectives use different conceptual schematics for description of the world. On the basis of content analysis applied to ten educational and methodical supporting documents for environmental and multicultural education, I tried to interpret and compare the way in which they conceptualize human being, nature, society and culture in the case of both of these types of education.

Klíčová slova: perspektivismus, perspektiva, konceptuální schéma, koncept, konceptualizace, environmentální výchova, multikulturní výchova

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011
  • Identifikátor: 39489

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 26. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=39489 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

Jak správně citovat práci

KAČER, Filip. Multikulturalismus a environmentalismus v kontextu českého vzdělání.. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 04:59, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz