Theses 

Multikulturalismus a environmentalismus v kontextu českého vzdělání. – Filip KAČER

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Filip KAČER

Bachelor's thesis

Multikulturalismus a environmentalismus v kontextu českého vzdělání.

Multiculturalism and environmentalism in the context of education in the Czech Republic.

Abstract: V mé práci, jejíž hlavním teoretickým východiskem je teorie perspektivismu, se zabývám multikulturalismem a environmentalismem v českém vzdělávacím systému. Tyto dvě perspektivy se do školních osnov dostávají v rámci výuky průřezových témat multikulturní a environmentální výchovy. Předpokladem práce tedy je, existence dvou různých pohledů na svět, které se souběžně uplatňují ve výuce, přičemž oba tyto pohledy používají při popisu světa jiné konceptuální schéma. Na základě obsahové analýzy deseti studijních a metodických materiálů environmentální a multikulturní výchovy, jsem se snažil interpretovat a porovnat způsob konceptualizace člověka, přírody, společnosti a kultury v obou těchto výchovách.

Abstract: In this work I am concerned with multiculturalism and environmentalism in the Czech educational system. These two perspectives come into the curriculum within the framework of education of sectional topics - of multicultural and environmental education. The presumption of the work is the existence of two various perspectives which are simultaneously applied in the education, whereas both of these perspectives use different conceptual schematics for description of the world. On the basis of content analysis applied to ten educational and methodical supporting documents for environmental and multicultural education, I tried to interpret and compare the way in which they conceptualize human being, nature, society and culture in the case of both of these types of education.

Keywords: perspektivismus, perspektiva, konceptuální schéma, koncept, konceptualizace, environmentální výchova, multikulturní výchova

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2011
  • Identifier: 39489

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 26. 04. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=39489 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

The right form of listing the thesis as a source quoted

KAČER, Filip. Multikulturalismus a environmentalismus v kontextu českého vzdělání.. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická


Go to top | Current date and time: 25/5/2019 21:12, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz