Bc. Radek KALABUS

Diplomová práce

Integrovaný systém v budově - Systém techniky prostředí v objektu banky - Řídicí systém KNX

Integrated Systems in Building - The Environmental Engineering in System The Bank - The KNX Control System\nl{}
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tvorbou mikroklimatu v bankovním objektu se zaměřením na bankovní halu. Součástí práce je návrh klimatizace, ústředního vytápění a vhodného způsobu řízení systému. V práci je dále vypracován návrh fotovoltaické elektrárny a její technicko-ekonomické hodnocení.
Abstract:
This thesis deals with the design of microclimate in the banking facility with focus on the banking hall. Part of the work is design of the air conditioning, central heating and suitable management system. In the work is further developed design of photovoltaic power station and its technical-economic evaluation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2012
Zveřejnit od: 6. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Zálešák, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KALABUS, Radek. Integrovaný systém v budově - Systém techniky prostředí v objektu banky - Řídicí systém KNX. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Integrované systémy v budovách

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.