Bc. Karolína Balcárková

Bakalářská práce

Dokumentární film Československé televize Brno a České televize Brno v letech 1990 – 1995

Documentary film in Czechoslovak television Brno and Czech television Brno in 1990 - 1995
Anotace:
Bakalářská diplomová práce je zaměřena na výzkum produkce dokumentární tvorby ČST Brno a ČT Brno v první polovině devadesátých let dvacátého století, období, ve kterém došlo k demokratizaci a rozdělení státu, s čímž souvisí organizační změny v českých médiích. Práce obsahuje analýzu pěti dokumentárních filmů, které svým obsahem přispívají do uměnovědných oborů. Studie čerpá z dobových spisů uložených …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with documentary production of Czechoslovak television Brno and Czech television Brno in the beginning of the nineties of twentieth century. This period is known for its democratical change of national state and diversion of the Czechoslovakian republic which affected whole national society including media. The thesis consists of analytical part focused on five documentary movies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Petr Kalina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta