Miroslava Ištoňová

Bakalářská práce

Regionálne disparity v rámci Českej republiky

Regionální disparity v rámci České republiky
Anotace:
Ištoňová, M. Regionální disparity v rámci České republiky. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017.Tato bakalářská práce se zaobírá regionálními disparitami na úrovni krajů a okresů České republiky. Cílem je určit podobné a odlišné regiony ČR prostřednictvím shlukové analýzy za použití vybraných ukazatelů, které reprezentují ekonomické, demografické a sociální aspekty zkoumaných jednotek …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with disparities in regions of the Czech Republic. The aim is to determinate similar and different regions of the CR using cluster analysis by means of selected indicators that represent economic, demographic and social aspects of observed units. To express differences, regions are divided into clus-ters. The result of analysis presents division of regions into several groups …více
Abstract:
Ištoňová, M. Regionálne disparity v rámci Českej republiky. Bakalárska práca. Br-no: Mendelova univerzita v Brně, 2017.Táto bakalárska práca sa zaoberá regionálnymi disparitami na úrovni krajov a okresov Českej republiky. Cieľom je určiť podobné a odlišné regióny ČR pro-stredníctvom zhlukovej analýzy za použitia vybraných ukazovateľov, ktoré repre-zentujú ekonomické, demografické a sociálne aspekty …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Ing. Tomáš Vaněk

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses iaeptd iaeptd/2
19. 5. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Zerdaloglu, S.
19. 5. 2017
Zerdaloglu, S.
19. 5. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.