Miroslava Ištoňová

Bachelor's thesis

Regionálne disparity v rámci Českej republiky

Regionální disparity v rámci České republiky
Abstract:
Ištoňová, M. Regionální disparity v rámci České republiky. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017.Tato bakalářská práce se zaobírá regionálními disparitami na úrovni krajů a okresů České republiky. Cílem je určit podobné a odlišné regiony ČR prostřednictvím shlukové analýzy za použití vybraných ukazatelů, které reprezentují ekonomické, demografické a sociální aspekty zkoumaných jednotek …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with disparities in regions of the Czech Republic. The aim is to determinate similar and different regions of the CR using cluster analysis by means of selected indicators that represent economic, demographic and social aspects of observed units. To express differences, regions are divided into clus-ters. The result of analysis presents division of regions into several groups …more
Abstract:
Ištoňová, M. Regionálne disparity v rámci Českej republiky. Bakalárska práca. Br-no: Mendelova univerzita v Brně, 2017.Táto bakalárska práca sa zaoberá regionálnymi disparitami na úrovni krajov a okresov Českej republiky. Cieľom je určiť podobné a odlišné regióny ČR pro-stredníctvom zhlukovej analýzy za použitia vybraných ukazovateľov, ktoré repre-zentujú ekonomické, demografické a sociálne aspekty …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2017

Thesis defence

 • Supervisor: Ing. Ing. Tomáš Vaněk

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendel University in Brno

Faculty of Business and Economics

Bachelor programme / field:
Economics and management / Economics and Management

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses iaeptd iaeptd/2
19/5/2017
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Zerdaloglu, S.
19/5/2017
Zerdaloglu, S.
19/5/2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.