Bc. Michal Šindelář

Bakalářská práce

Autoritářství, povaha a vývoj konceptu

Nature of authoritarianism concept
Anotace:
Text práce podává přehled o konceptu autoritářství a odpovídá na otázku, co to autoritářství je, jaké má vlastnosti, z čeho vychází a jak se vyvíjel přístup k tomuto tématu. Je představena původní studie o autoritářské osobnosti z roku 1950. Autor popisuje proces tvorby konceptu autoritářské osobnosti, metodologické postupy, vlastnosti a dimenze konceptu. Autor navazuje oddílem týkajícím se přijetí …více
Abstract:
The thesis features concept of an authoritarianism. Author questions the nature of concepts of authoritarianism and development of approach to the topic. The Authoritarian Personality is introduced as a landmark of authoritarianism studies, description of methodology and concept properties are provided. Critique of The Authoritarian Personality follows with emphasis on left-wing authoritarianism and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Syslová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Sociologie