Margarita Suvorova

Bakalářská práce

China in Africa: A case study of Ghanaian perceptions of China

China in Africa: A case study of Ghanaian perceptions of China
Anotace:
Tato práce se zabývá vztahy mezi Čínou a Afrikou a případovou studií názorů ghanské veřejnosti na Čínu a některými prvky čínsko-ghanských vztahů v Ghaně. Výzkumným problémem této práce je porozumět tomu, jak vybrané skupiny obyvatel Ghany vnímají aspekty jako je obchod, ekonomická spolupráce, rybolov na dálku, čínské migranty a jejich zapojení do těžby zlata v Ghaně. Práce na základě polostrukturovaných …více
Abstract:
This thesis investigates China-Africa relations and a case study of public views of China and some elements of Sino-Ghanaian relations in Ghana. The research problem of this thesis is to understand how aspects like trade, economic cooperation, distant water fishing, Chinese migrants, and their involvement in gold mining in Ghana are viewed by selected groups of people in Ghana. In particular, it examines …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Richard Turcsányi, Ph.D.
  • Oponent: Lenka Zouhar Ludvíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií