Karolína Bulínová

Disertační práce

Taneční profese - její podoba a socioekonomický status na příkladu baletu ND v Praze do roku 1945

A Dance Profession – Its Form and Socio-economic Status

Anotace:
Ve své disertační práci jsem se pokusila přiblížit společenské a ekonomické postavení členů baletního souboru Národního divadla v Praze od jeho vzniku do roku 1945. Zásadním aspektem v tomto časovém úseku bylo úsilí baletu o získání uznání jako plnohodnotného divadelního žánru, osamostatnění od opery, jíž bylo součástí až do roku 1958. Podřadné postavení baletu v rámci divadelní hierarchie se odráželo …více
Abstract:
My dissertation seeks to outline the social and economic status of members of the ballet troupe of the National Theatre in Prague after 1945. a defining aspect of this period was the effort on the part of the ballet ensemble to achieve recognition for ballet as an autonomous genre of theatre in its own right, and to achieve a status independent from the Opera, of which the troupe was part until 1958 …více
 

Klíčová slova

tanec

Klíčová slova

Národní divadlo v Praze. Balet

Klíčová slova

management umění

Klíčová slova

tanec a společnost
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 4. 2017
  • Vedoucí: Helena KAZÁROVÁ
  • Oponent: Dorota GREMLICOVÁ

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 11. 2017 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Hudební a taneční fakulta. Knihovna