BcA. Lenka Fajmonová

Bachelor's thesis

Ivana Vostárková - přístupy k práci s hlasem

Ivana Vostárková - approaches to work with voice
Abstract:
Bakalářská práce „Ivana Vostárková – přístupy k práci s hlasem“ pojednává o osobnosti Ivany Vostárkové a její cestě k profesi hlasového pedagoga. V první části se práce zaměřuje na základní pojmy a principy, se kterými se obor hlasové pedagogiky v kontextu oboru divadlo a výchova potýká. Principy pojmenovává, pojmy vysvětluje a vše doplňuje o pohled Ivany Vostárkové. Poté zachycuje Ivanu Vostárkovou …more
Abstract:
Diploma thesis „Ivana Vostárková – approaches to work with voice” deals with Ivana Vostárková´s personality and her way to career as a voice teacher. In the first place it focused on the basic concepts and principles which this subject deals with in the context of theatre and education. Principles are named, concepts are explained and completed with a view of Ivana Vostárková. Then diploma thesis depicts …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2016
  • Supervisor: MgA. Miroslav Jindra
  • Reader: Mgr. Jarmila Hrabalová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/sztd9/