Mgr. Jitka Haklová

Master's thesis

Alternativní terapie v pedagogicko-psychologickém poradenství

The Alternative Therapies in Pedagogical Psychological Counselling
Anotácia:
Alternativní terapie v pedagogicko - psychologickém poradenství Anotace: Haklová, Jitka: Alternativní terapie v pedagogicko psychologickém poradenství, diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s 78. Diplomová práce je členěna do pěti kapitol. Čtyři kapitoly jsou charakteru teoretického, jedna kapitola má charakter výzkumný. První část diplomové práce nastiňuje základní teoretická východiska …viac
Abstract:
Abstract: The diploma thesis is divided into five chapters. Four chapters have theoretical character and one chapter is explorational character. The first part of this thesis sketches basic theoretical starting point of education of children with special educationae needs. In the next part this dissertation inquires into deducation and attendance of children with ADHD and personality of the child with …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 7. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2008
  • Vedúci: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta