Bc. Zuzana Krubová

Bakalářská práce

Kardiovaskulární rehabilitace jako součást léčby metabolického syndromu

Cardiovascular rehabilitation as a part of treatment of metabolic syndrome
Anotace:
Tématem práce je kardiovaskulární rehabilitace jako součást léčby metabolického syndromu. Bakalářská práce hodnotí vliv dvanáctitýdenního intervenčního programu u vybraného pacienta, jehož zdravotní stav splňuje kritéria metabolického syndromu. Hodnocení spočívá v porovnání vstupních a závěrečných hodnot rizikových faktorů kardiometabolických onemocnění. Hodnoty jednotlivých složek metabolického syndromu …více
Abstract:
The topic of thesis is Cardiovascular rehabilitation as a part of treatment of metabolic syndrome. Bachelor thesis evaluates the influence of twelve-week intervention program for a chosen patient whose medical condition meets the criteria for metabolic syndrome. The evaluation is based on comparing the input and final values of the risk factors of cardiometabolic disease. The values of the individual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Robert Vysoký, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií