Bc. Zuzana Krubová

Bachelor's thesis

Kardiovaskulární rehabilitace jako součást léčby metabolického syndromu

Cardiovascular rehabilitation as a part of treatment of metabolic syndrome
Abstract:
Tématem práce je kardiovaskulární rehabilitace jako součást léčby metabolického syndromu. Bakalářská práce hodnotí vliv dvanáctitýdenního intervenčního programu u vybraného pacienta, jehož zdravotní stav splňuje kritéria metabolického syndromu. Hodnocení spočívá v porovnání vstupních a závěrečných hodnot rizikových faktorů kardiometabolických onemocnění. Hodnoty jednotlivých složek metabolického syndromu …more
Abstract:
The topic of thesis is Cardiovascular rehabilitation as a part of treatment of metabolic syndrome. Bachelor thesis evaluates the influence of twelve-week intervention program for a chosen patient whose medical condition meets the criteria for metabolic syndrome. The evaluation is based on comparing the input and final values of the risk factors of cardiometabolic disease. The values of the individual …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 2. 2017
  • Supervisor: Mgr. Robert Vysoký, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií