Eva VITASKOVÁ

Bachelor's thesis

Infrastruktura transportowa w Kraju morawsko-\'sl\c{a}skim

Transport infrastructure in the Moravian-Siliesian Region
Abstract:
The main objective of the thesis is the claim of the State and development of cycling trails in Moravian-Silesian region. The first chapter presents the history of the region of Moravia-Silesia region, and the region layout demograficky geograficky and partner regions in the framework of the transport infrastructure. The second chapter is devoted to the influence of transport for development of the …more
Abstract:
Głównym celem pracy licencjackiej jest stwierdzenie stanu i rozwoju szlaków rowerowych w województwie morawsko-śląskim. Pierwszy rozdział przedstawia historię regionu morawskośląskiego, geograficzny i demograficzny układ regionu oraz regiony partnerskie działające w ramach infrastruktury transportowej. Drugi rozdział jest poświęcony wpływowi transportu dla rozwoju regionu, podziałowi tras zgodnie z …more
 
 
Language used: Portuguese
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2016
Accessible from:: 20. 4. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VITASKOVÁ, Eva. Infrastruktura transportowa w Kraju morawsko-\'sl\c{a}skim. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

University of Ostrava

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / Polish for Business

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.