Mgr. Anna NEUWIRTHOVÁ

Doctoral thesis

Alikvotní zpěv v kontextu hudby na přelomu 20. a 21. století

Overtone Singing in the Context of Music at the Turn of 20. and 21. Century
Abstract:
Cílem disertační práce je deskripce alikvotní vokální techniky a její uvedení do kontextu hudby na přelomu 20. a 21. století se zaměřením na hudebně-pedagogické aspekty alikvotního zpěvu. Východiskem disertační práce byl aktivní zájem autorky o alikvotní zpěv, novost tématu a jeho vztah k dalším vědním oborům, ale i nedostatečná obecná informovanost. Nedostatek publikovaných informací k alikvotnímu …more
Abstract:
In my dissertation thesis I aimed to describe harmonic vocal technique and include it in context of music at the turn of 20th and 21st century mainly focusing on musical and pedagogical aspects of overtone singing. The starting point of this thesis was authoress´s active interest in overtone singing, novelty of the topic, relationship to other disciplines, and moreover inadequate general awareness …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2009
Accessible from:: 22. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 7. 2009
  • Supervisor: prof. PaedDr. Luděk Zenkl, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

NEUWIRTHOVÁ, Anna. Alikvotní zpěv v kontextu hudby na přelomu 20. a 21. století. Ostrava, 2009. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.5.2009

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 22. 5. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta