Mgr. et Mgr. Vojtěch Novotný

Bakalářská práce

Komparace volebních kampaní pravicových politických stran ve volbách do PS PČR v roce 2013. Příklad ODS, TOP 09, Svobodných a Hlavu vzhůru

The comparasion of the electoral campaigns of the right-wing political parties in elections to the Chamber of Deputies in the Czech Republic in 2013. The case of ODS, TOP 09, the Free Citizens' Party and Heads Up
Anotace:
Bakalářská práce Komparace volebních kampaní pravicových politických stran ve volbách do PS PČR v roce 2013. Příklad ODS, TOP 09, Svobodných a Hlavu vzhůru se zabývá volebními kampaněmi zmíněných čtyř politických stran. Snaží se o analýzu vybraných aspektů kampaně a pohlíží na ně v komparativním úhlu pohledu. Věnuje se jak formálním tak i obsahovým částem kampaní. Zvláštní důraz je potom věnován programové …více
Abstract:
The thesis The comparasion of the electoral campaigns of the right-wing political parties in elections to the Chamber of Deputies in the Czech Republic in 2013. The example parties ODS, TOP 09, the Free Citizens‘ Party and the Cheer up – voting bloc deals with the election campaigns of the four political parties. It aims to analyze selected aspects of the campaigns and looks at them from a comparative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Otto Eibl, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jozef Zagrapan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií