Gabriela DVOŘÁKOVÁ

Bakalářská práce

Smrt a paliativní péče v českém rozhlasovém dokumentu

Death and Palliative Care Topics in Radio Feature
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá zkoumáním zobrazování tématu smrti a paliativní péče v českém rozhlasovém dokumentu. Metodou kvantitativní obsahové analýzy je podán výčet dokumentů, jež nesou téma smrti nebo paliativní péče. Jednotlivé dokumenty jsou zkoumány z hlediska funkce, dramaturgie, a s ohledem na Kodex Českého rozhlasu. Analytická část práce se zaměřuje na rozhlasové prostředky, jimiž autoři téma …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with displaying the motives of the death and palliative care in the Czech Radio document. The content analysis enumerates documents which carry the theme of the death or palliative care. Individual documents are examined in terms of function, dramaturgy with regard to the Codex of the Czech Radio. The analytical part focuses on the radio means by which the authors show the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2016
Zveřejnit od: 20. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Andrea Hanáčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DVOŘÁKOVÁ, Gabriela. Smrt a paliativní péče v českém rozhlasovém dokumentu. Olomouc, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 20. 4. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses iaxmbj iaxmbj/2
20. 4. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
20. 4. 2016
Marklová, E.
21. 4. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.