Rudolf MEDŇANSKÝ

Bakalářská práce

Komparace dramaturgie Slezského divadla v Opavě a Moravského divadla Olomouc v letech 1989-2012

Comparation of dramaturgy of Silesian Theatre in Opava and Moravian Theatre Olomouc between 1989-2012
Anotace:
Předmětem mé bakalářské práce je komparace Slezského divadla v Opavě a Moravského divadla v Olomouci. Práce je rozdělena do několika dílčích kapitol. V úvodní části jsem nastínil přehled vývoje českého divadla a historii výše zmíněných divadel se zaměřením na soubor opery. Hlavní část věnuji srovnání jejich dramaturgických plánů z let 2008?2012, dále pak činoherního a operního souboru Slezského divadla …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the comparison of the scenes of the Silesian Theatre Opava and the Moravian Theatre Olomouc. This thesis is divided into several sub-chapters. In the first part I outlined overview of the development of Czech theatre history and the aforementioned theatres, focusing on opera ensemble. In the main part I compare their dramaturgical plans for the years 2008?2012, as well …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013
Zveřejnit od: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Markéta Koptová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MEDŇANSKÝ, Rudolf. Komparace dramaturgie Slezského divadla v Opavě a Moravského divadla Olomouc v letech 1989-2012. Ostrava, 2013. bakalářská práce (BcA.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta umění

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta umění

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Fakulta umění

Bakalářský studijní program / obor:
Hudební umění / Zpěv