Bc. Alitsiia Dereza

Diplomová práce

The Impact of Employer Branding on the Development of the Internet-Recruitment Company in Ukraine

The Impact of Employer Branding on the Development of the Internet-Recruitment Company in Ukraine
Abstract:
Nowadays, during the times of online era when information about the company, its prod-ucts as well as working conditions spread dramatically, it's getting harder for companies to attract professionals to work with them. The level of salary is no longer a significant factor for job-seekers. This work outlines the fundamentals employer branding, its principles, techniques and tools which can be applied …více
Abstract:
V dnešní době v průběhu online éry, kdy informace o společnosti, jejích produktech, jakož i pracovních podmínek se dramaticky rychle šíří, je obtížnější přilákat odborníky, aby s ní spolupracovali. Výše platu již není významným faktorem pro uchazeče o zaměstnání. Tato práce popisuje základy Employer Brandingu, jeho principy, techniky a nástroje, které mohou být použity pro jeho komunikaci. Vzhledem …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014
Zveřejnit od: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Vaněk

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dereza, Alitsiia. The Impact of Employer Branding on the Development of the Internet-Recruitment Company in Ukraine. Zlín, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management a marketing