Theses 

The Impact of Employer Branding on the Development of the Internet-Recruitment Company in Ukraine – Bc. Alitsiia Dereza

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Management and Economics

Master programme / odbor:
Economics and Management / Management and Marketing

Bc. Alitsiia Dereza

Master's thesis

The Impact of Employer Branding on the Development of the Internet-Recruitment Company in Ukraine

The Impact of Employer Branding on the Development of the Internet-Recruitment Company in Ukraine

Abstract: Nowadays, during the times of online era when information about the company, its prod-ucts as well as working conditions spread dramatically, it's getting harder for companies to attract professionals to work with them. The level of salary is no longer a significant factor for job-seekers. This work outlines the fundamentals employer branding, its principles, techniques and tools which can be applied for its communication. Considering the fact that companies work, develop and compete in the era of Internet, the main analysis of this work is dedicated to online tools of communication the employer brand. The outcomes of the work include a developed model for developing the Ukrainian job board rabota.ua and its Internet re-cruitment company, which nowadays, is the leading place for communicating company's employer brand. The project of this work not only includes analysis but also a detailed plan for realization, which makes it easy-to-implement in a real business.

Abstract: V dnešní době v průběhu online éry, kdy informace o společnosti, jejích produktech, jakož i pracovních podmínek se dramaticky rychle šíří, je obtížnější přilákat odborníky, aby s ní spolupracovali. Výše platu již není významným faktorem pro uchazeče o zaměstnání. Tato práce popisuje základy Employer Brandingu, jeho principy, techniky a nástroje, které mohou být použity pro jeho komunikaci. Vzhledem k tomu, že společnosti pracují, vyvíjejí a soutěží během éry internetu, hlavní analýza této práce je věnována online nástrojům komunikace značky zaměstnavatele. Výsledky práce zahrnují rozvinutý model pro vývoj ukrajinského pracovního poradce rabota.ua a jeho internetovou náborovou společnost, která v současné době je předním místem pro komunikaci společenské zaměstnavatelské značky. Projekt této práce obsahuje nejen analýzu, ale také podrobný plán pro realizaci, který je snadno implementovatelný v reálném podniku.

Keywords: Značka zaměstnavatele, adekvátní nabídka, lidské zdroje, internetové rekrutování, IT, průmyslový marketing

Jazyk práce: English

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014
  • Zverejniť od: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Jiří Vaněk

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=33748 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Dereza, Alitsiia. The Impact of Employer Branding on the Development of the Internet-Recruitment Company in Ukraine. Zlín, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky


Hore | Aktuálny dátum a čas: 20. 5. 2019 07:16, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz