Bc. Daniel Dobrovodský

Bakalářská práce

Elektrochemické studium inhibitoru DNA methyltransferáz Zebularinu

Electrochemical Study of DNA Methyltransferase Inhibitor Zebularine
Anotace:
Tato práce se zabývá základním studiem elektrochemického chování syntetického nukleosidu, analogu cytidinu – zebularinu, pomocí cyklické voltametrie na dvou různých pracovních elektrodách: rtuťovým meniskem modifikované stříbrné pevné amalgámové elektrodě (m-AgSAE) a elektrodě z pyrolytického grafitu (PGE). Na obou vybraných elektrodách byl studován vliv pH Brittonova – Robinsonova pufru na voltametrické …více
Abstract:
This thesis concerns with a basic study of electrochemical behaviour of the synthetic nucleoside and a cytidine analogue – zebularine, using cyclic voltammetry at two different working electrodes: mercury meniscus modified silver solid amalgam electrode (m-AgSAE) and pyrolytic graphite electrode (PGE). At the two selected electrodes, the pH effect of Britton-Robinson buffer on the voltammetric signals …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Aleš Daňhel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta