Adela Sogelová

Diplomová práce

Meranie spokojnosti zákaznikov maloobchodného reťazca

Customer Satisfaction Measurement with Retail Chain
Anotace:
Diplomová práce se zabývá měřením spokojenosti zákazníků maloobchodního řetězce. V teoretické části byl charakterizován slovenský maloobchodní trh a podnik COOP Jednota Slovensko, spotřební družstvo. Dále byly charakterizovány východiska, týkající se spokojenosti zákazníků. V praktické části byl zrealizován marketingový výzkum ve formě dotazníkového šetření a byly zpracovány jeho výsledky. Cílem bylo …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the customer satisfaction measurement with retail chain. The theoretical part focuses on the nature of Slovak retail market and the company COOP Jednota Slovakia, consumer’s cooperative. This part also unravels the basis for customer satisfaction. The practical part focuses on the marketing research which was realized in the form of a questionnaire survey. The aim was …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2017
  • Vedoucí: Tereza Prešnajderová
  • Oponent: Lukáš Klapil

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing a obchod