Adela Sogelová

Master's thesis

Meranie spokojnosti zákaznikov maloobchodného reťazca

Customer Satisfaction Measurement with Retail Chain
Abstract:
Diplomová práce se zabývá měřením spokojenosti zákazníků maloobchodního řetězce. V teoretické části byl charakterizován slovenský maloobchodní trh a podnik COOP Jednota Slovensko, spotřební družstvo. Dále byly charakterizovány východiska, týkající se spokojenosti zákazníků. V praktické části byl zrealizován marketingový výzkum ve formě dotazníkového šetření a byly zpracovány jeho výsledky. Cílem bylo …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the customer satisfaction measurement with retail chain. The theoretical part focuses on the nature of Slovak retail market and the company COOP Jednota Slovakia, consumer’s cooperative. This part also unravels the basis for customer satisfaction. The practical part focuses on the marketing research which was realized in the form of a questionnaire survey. The aim was …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2017
  • Supervisor: Tereza Prešnajderová
  • Reader: Lukáš Klapil

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Master programme / field:
Ekonomika a management / Marketing a obchod