Bc. Věra Kuklíková

Diplomová práce

Élaboration d'un cours de la gastronomie et de la restauration en classe de FLE pour un lycée professionnel d'hôtellerie en République tchèque

Designing a French language course on gastronomy and hospitality topics for an upper secondary school in the Czech Republic
Abstract:
The main aim of this diploma thesis is tu design a course of French language for certain upper secondary hotel school in the Czech Republic. Therefore, this course is focused on the gastronomy and hospitality related lexis. The theoretical part is devoted to the methodology of the French language for specific purposes, which represents one the possible approaches to teaching the French language for …více
Abstract:
Tato diplomová práce si klade za cíl vypracovat návrh kurzu francouzského jazyka zaměřeného na gastronomii a pohostinství. Jedná se o kurz připravený na míru pro střední hotelovou školu v České republice. První část práce se zabývá metodologií Francouzštiny pro specifické účely, která představuje jeden z možných přístupů k výuce odborné francouzštiny. Poté následuje praktická část práce, která je zaměřena …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Petra Suquet, M.A.
  • Oponent: PhDr. Naděžda Bruzlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta