Theses 

Role of Constitutional Courts in the Mechanisms of Implementation of the ECtHR case law – Mgr. Bc. Jan Petrov, LL.M.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Ústavní právo a státověda

Mgr. Bc. Jan Petrov, LL.M.

Disertační práce

Role of Constitutional Courts in the Mechanisms of Implementation of the ECtHR case law

Role of Constitutional Courts in the Mechanisms of Implementation of the ECtHR case law

Anotace: Tato dizertační práce se zabývá otázkou, jak ústavní soudy států střední a východní Evropy přispěly k vnitrostátní implementaci Evropské úmluvy a judikatury ESLP. Část I představuje rámec pro analýzu mechanismů implementace štrasburského práva, kterou následně aplikuji na Ústavní soud ČR (část II). Na základě případové studie ČR tato dizertace vytváří obecnější teorii vysvětlující role a limity ústavních soudů post-komunistických zemí v implementaci štrasburského práva. Tato teorie je otestována také na analýze maďarského, polského a slovenského ústavního soudu (část III).

Abstract: This dissertation asks how the Central and Eastern European constitutional courts have contributed to domestic implementation of the European Convention and the ECtHR’s case law. Part I introduces a framework for analysis of ECHR law implementation mechanisms, which is subsequently applied on the Czech Constitutional Court (Part II). Based on the Czech case study, the dissertation presents a general theory explaining the roles and limits of post-communist constitutional courts in ECHR law implementation. This theory is then tested on the Polish, Hungarian and Slovak constitutional courts.

Keywords: ústavní soudnictví, Evropská úmluva o lidských právech, Evropský soud pro lidská práva, Ústavní soud ČR, implementace mezinárodního práva, subsidiarita, vnitrostátní aplikace mezinárodního práva, demokratizace, střední a východní Evropa, constitutional adjudication, European Convention on Human Rights, European Court of Human Rights, Constitutional Court of the Czech Republic, implementation of international law, subsidiarity, domestic application of international law, democratization Central and Eastern Europe

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 4. 2019
  • Vedoucí: doc. JUDr. David Kosař, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., Prof Mikael Rask Madsen

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 09:42, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz