Mgr. Bc. Jan Petrov, LL.M.

Doctoral thesis

Role of Constitutional Courts in the Mechanisms of Implementation of the ECtHR case law

Role of Constitutional Courts in the Mechanisms of Implementation of the ECtHR case law
Anotácia:
Tato dizertační práce se zabývá otázkou, jak ústavní soudy států střední a východní Evropy přispěly k vnitrostátní implementaci Evropské úmluvy a judikatury ESLP. Část I představuje rámec pro analýzu mechanismů implementace štrasburského práva, kterou následně aplikuji na Ústavní soud ČR (část II). Na základě případové studie ČR tato dizertace vytváří obecnější teorii vysvětlující role a limity ústavních …viac
Abstract:
This dissertation asks how the Central and Eastern European constitutional courts have contributed to domestic implementation of the European Convention and the ECtHR’s case law. Part I introduces a framework for analysis of ECHR law implementation mechanisms, which is subsequently applied on the Czech Constitutional Court (Part II). Based on the Czech case study, the dissertation presents a general …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 2. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 4. 2019
  • Vedúci: doc. JUDr. David Kosař, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., Prof Mikael Rask Madsen

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta