Bc. Lenka Krejčí

Diplomová práce

Senior a jeho postavení ve vícegenerační rodině

Senior and their position in a multigenerational family
Anotace:
ANOTACE Jméno autora: Bc. Lenka Krejčí Instituce: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Katedra ošetřovatelství Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Studijní obor: Ošetřovatelská péče v gerontologii Název práce: Senior a jeho postavení ve vícegenerační rodině Vedoucí práce: MUDr. Hana Meluzínová Počet stran: 146 Počet příloh: 20 Počet titulů použité literatury: 49 Rok obhajoby: 2013 Klíčová …více
Abstract:
ANNOTATION Author: Bc. Lenka Krejčí Institution: Masaryk University, Faculty of Medicine, Department of Nursering Study programme: Specialization in Healthy Service Study field: Healthy Care in Gerontology Title: Seniors and Their Position in a Multigenerational Family Supervisor: MUDr. Hana Meluzínová Number of pages: 146 Number of supplements: 20 Bibliography: 49 Date: 2013 Key words: family, senior …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: MUDr. Hana Meluzínová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii

Práce na příbuzné téma