Bc. Lucie Jeská

Diplomová práce

Přístup pedagogů a rodičů k žákům se specifickými poruchami učení a možnosti reedukace se zaměřením na mladší školní věk v okrese Karviná

Teacher's and Parent's Approach to Learners with Specific Learning Disabilities and Possibilities of Education Aimed to Low Primary School in the region Karvina
Anotace:
Diplomová práce „Přístup pedagogů a rodičů k žákům se specifickými poruchami učení a možnosti reedukace se zaměřením na mladší školní věk v okrese Karviná“ je zaměřena na základní problematiku specifických poruch učení. V první části charakterizuje příčiny, diagnostiku, reedukaci, projevy SPU v mladším školním věku, rodinu dítěte s SPU a edukaci žáků s SPU, včetně pedagogicko – psychologického poradenství …více
Abstract:
Thesis „Teacher’s and Parent‘s Approach to Learners with Specific Learning Disabilities and Possibilities of Education Aimed to Low Primary School in the region Karvina“ are focused on the basic questions about specific learning disabilities. In the first part I characterize why the specific learning disabilities can begin a how to recognize them as well as how to diagnose and re-educate very young …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Dana Brožová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta