Bc. Kristýna Tylichová

Diplomová práce

Motivace a stimulace zaměstnanců v daném podniku

Motivation and stimulation of employees in a given company
Anotace:
Předmětem mé diplomové práce „Motivace a stimulace zaměstnanců v daném podniku“ je rozebrat dosavadní motivační program ve firmě Smart Financial. V teoretické části vysvětlím nejdůležitější pojmy, které se týkají motivace zaměstnanců. V praktické části se budu zabývat motivačním programem dané firmy. Cílem diplomové práce je zjištění dosavadní účinnosti motivace zaměstnanců ve firmě Smart Financial …více
Abstract:
The subject of my thesis "The motivation and stimulation of employees in a given company" is to describe the current incentive program in the company Smart Financial. The theoretical part explains the most important concepts related to employee motivation. The practical part deals with the incentive program in the mentioned company. The thesis aims to determine the effectiveness of the current motivation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Michaela Večeřová
  • Oponent: Mgr. Antonín Schneider

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting