Bc. Tomáš NAJMAN

Master's thesis

Společenství muslimských bratrů ve vztahu k egyptské politice, společnosti a britské přítomnosti v éře egyptské monarchie, 1922-1952

The Society of the Muslim Brothers in Relation to Egyptian Politics, Society and the British Presence in the Era of Egyptian Monarchy, 1922-1952
Anotácia:
Práce se zabývá Společenstvím muslimských bratrů v Egyptě od jeho vzniku v roce 1928 až do převratu Svobodných důstojníků v roce 1952. Obsahuje teoretické vymezení islámského reformismu a historický vývoj Egypta od roku 1882 do roku 1952. Analyzuje ideologické zdroje, založení a politický vývoj Muslimských bratří a důrazem na roli Hasana al-Banná. Primárně je práce zaměřena na popis a rozbor širokého …viac
Abstract:
This thesis focuses on the Society of the Muslim Brothres in Egypt from it´s beginning in 1928 to the Free officers´ military coup in 1952. It includes deep theretical definition of islamic reformism and historical development of Egypt between 1882 and 1952. It describes ideological sources, establishment and political evolution of the Muslim brothers stressing the role of Hasan al-Banna. Primary objective …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Petra Písařová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NAJMAN, Tomáš. Společenství muslimských bratrů ve vztahu k egyptské politice, společnosti a britské přítomnosti v éře egyptské monarchie, 1922-1952. Plzeň, 2012. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická