Bc. Tereza Vágnerová

Diplomová práce

Vliv omamných a psychotropních látek na člověka, sociální a společenské vztahy a jejich důsledky směrem k trestnímu právu a souvisejícím oborům a vědám

Influence of narcotic and psychotropic substances on man, social and social relations and their consequences towards criminal law and related fields and sciences
Anotace:
Diplomová práce „Vliv omamných a psychotropních látek na člověka, sociální a společenské vztahy a jejich důsledky směrem k trestnímu právu a souvisejícím oborům a vědám“ se zaměřuje na drogovou problematiku, osobnost závislých, jejich vztahy v rodině, mezi přáteli a ve společnosti. Nahlíží na závislé směrem k trestnímu právu, ale také k jiným vědním oborům jako je psychologie, psychiatrie, adiktologie …více
Abstract:
The „Influence of Narcotics and Psychotropic Subsatances of Human Social Interaction and Consequences on Criminal Law“ thesis is focused on the problems of using drogs, investigating the personalities of drug users, their family ties, and interactions with friends and other social groups. Viewing drug users from the perspektive of ciminal law and disciplines such as psychology, psychiatry, and addictology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Renata Vesecká, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Tomica

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní