Anlan Wang

Master's thesis

Verification of Technical Analysis Rules using Matlab

Verification of Technical Analysis Rules using Matlab
Abstract:
In this thesis, we verify technical analysis based on the historical trading data of EUR/USD currency pair and the historical trading data of the stock of Alibaba Group Holding Ltd. Technical analysis is the study of prices in freely traded markets with the intent of making profitable trading or investment decisions. The main instruments which are used in technical analysis are charts, indicators and …more
Abstract:
In this thesis, we verify technical analysis based on the historical trading data of EUR/USD currency pair and the historical trading data of the stock of Alibaba Group Holding Ltd. Technical analysis is the study of prices in freely traded markets with the intent of making profitable trading or investment decisions. The main instruments which are used in technical analysis are charts, indicators and …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2018
  • Supervisor: Aleš Kresta
  • Reader: Martina Novotná

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Master programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance

Theses on a related topic