Michal Marčišin

Bakalářská práce

Vplyv sentimentu na likviditu trhu

The Effect of Sentiment on Market Liquidity
Abstract:
Sentiment and liquidity are two abstract concepts that are difficult to measure. The partial goal of this work is to explain these two terms, describe the methods of their measurement and specify theoretical link between these two concepts. The main object of this work is to examine relationship between sentiment and liquidity, while analysing German stock market. We will use monthly traded volume …více
Abstract:
Sentiment a likvidita sú dva pojmy abstraktné a ťažko merateľné. Dielčím cieľom tejto práce je tieto dva pojmy vysvetliť, popísať spôsoby ich merania a vymedziť teoretické spojenie medzi týmito dvoma pojmami. Hlavným cieľom tejto práce je preskúmať vzťah medzi sentimentom a likviditou, pričom analyzovať budeme nemecký akciový trh. Ako premennú likvidity trhu použijeme mesačný obchodovaný objem kompozitného …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Rakovská, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Martin Stachoň

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance / Finance