Jiří Poslt

Bakalářská práce

MICHEL FOUCAULT A MODERNITA VE ZLÍNĚ

MICHEL FOUCAULT AND THE MODERNITY OF ZLIN
Anotace:
Tato práce pojednává o modernizačních procesech ve městě Zlíně v období od roku 1900 do roku 1938. Na teoretickém základě podává informace o utváření fyzického a sociálního prostoru modelového města. Základním východiskem je primárně teorie Michela Foucaulta doplněná tezemi dalších teoretiků moderny. Text je rozdělen do třech hlavních kapitol, ve kterých autor postupně charakterizuje období první moderny …více
Abstract:
This paper deals with modernization process in the city of Zlin, between years 1900 to 1938. In theoretical way, it informs readers about constitution of material and social space of this model city. It is primarily based on the theory of M. Foucault extended by works of some other modernistic theoreticians. Firstly, the period of the early modernity is described; secondly main features of Foucault …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2009
  • Vedoucí: Daniel Topinka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.