Eva Kakosová Schacherlová

Bachelor's thesis

Politické strany a systémy politických stran

Political parties and their systems
Abstract:
Ve své bakalářské práci se zabývám politickými stranami a systémy politických stran, které jsou základními stavebními prvky demokratického politického systému.Cílem mé práce je přiblížit Vám problematiku jednotlivých prvků, jež politický systém utvářejí a zejména se zaměřit na politický systém a jeho fungování v rámci České republiky. Nejdříve se ve své práci věnuji popisu a vývoji politických stran …more
Abstract:
My bachelor´s work concerns with political parties and systems of political parties, which form the basic elements of a democratic political system. The aim of my work is to bring the issue of individual elements, which frame the political system, closer to you and particularly deal with the political system and its function within the Czech Republic. Firstly, my work pursues the description and development …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 1. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 3. 2011
  • Supervisor: Mgr. Michal Houska
  • Reader: doc. Dr. Ing. Ján Gronský, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS