Klára UMLAUFOVÁ

Diplomová práce

Posturální stabilita u osob s Parkinsonovou nemocí v korelaci s vybranými hodnotícími parametry klinického a dotazníkového vyšetření

Postural stability in persons with Parkinson's disease in correlation with the selected evaluation parameters of clinical examination and questionnaires
Anotace:
Hlavním cílem diplomové práce bylo posoudit vztah mezi výsledky hodnocení posturální stability (silové plošiny), klinickými testy posturální stability a výsledky dotazníků subjektivního hodnocení obav z pádů, dotazníků hodnotících kognici a stupeň deprese na vzorku dvaceti osob s Parkinsonovou nemocí (ve věku 58 až 78 let). Výsledky prokázaly, že stupeň postižení dle Hoehnové a Yahra signifikantně …více
Abstract:
The main aim of this thesis was to assess the correlation between the evaluation results of postural stability (force platforms), clinical tests of postural stability and the results of questionnaires investigating the subjective assessment of fear of falling and questionnaires evaluating cognition and the level of depression in a sample of twenty persons with Parkinson's disease (aged between 58 and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Martina Šlachtová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

UMLAUFOVÁ, Klára. Posturální stabilita u osob s Parkinsonovou nemocí v korelaci s vybranými hodnotícími parametry klinického a dotazníkového vyšetření. Olomouc, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Fakulta tělesné kultury

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses ibnz7y ibnz7y/2
15. 5. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
15. 5. 2017
Marklová, E.
16. 5. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.