Alena Chylíková

Bakalářská práce

Super Decisions - software pro rozhodování na základě metody ANP

The Super Decisions - Software application for multicriteria decision making based on ANP method
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá především popisem práce s programem Super Decisions při řešení rozhodovacích problémů na základě ANP (Analytic Network Process) metody. Tato metoda představuje síťové zobecnění hierarchické metody AHP (Analytic Hierarchy Process) a její výhoda spočívá hlavně v možnosti zahrnout do modelu všechny existující vazby (včetně zpětných). V první části práce je představeno teoretické …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the overview of Super Decisions, which provides wide palette of tools for multicriteria decision-making based on ANP (Analytical Network Process) method. This method is more general form of hierarchical AHP (Analytic Hierarchy Process) method. Advantages of the ANP lie in opportunity to use all known dependency relations (including feedback dependence). First, theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: Jana Kalčevová
  • Oponent: Roman Černohous

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/26897