BcA. Adam DVOŘÁK

Master's thesis

přenesená zábava

transfer of fun
Abstract:
Snaha o přenesení filmu do porcelánové hmoty. Tento složitý úkol by měl vyjádřit celkový koncept filmu, jeho pocity či jeho podání. Práce klade důraz na samotnou myšlenku děje v pravém slova smyslu. Děje který se na první pohled může zdát jasný. Film který se může zdát Akční, plný automobilových honiček, má i druhou stránku komplexního vyprávění příběhu. Jemná, melancholická část se odráží v použití …more
Abstract:
transferred fun Attempt to transfer a film into a porcelain. This complex task should express the concept of the film and its feelings and meaning. This artwork emphasizes the idea of ??the story in the right sense, the story which may have a clear meaning at the first glance. The film may seem action and full car chases but it has another side of complex storytelling. Delicate and melancholy part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. ak.soch. Pavel Jarkovský

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DVOŘÁK, Adam. přenesená zábava. Ústí nad Labem, 2013. diplomová práce (MgA.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta umění a designu

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta umění a designu

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Art and Design

Master programme / field:
Fine Art / Design

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.