Daniela Milučká

Diplomová práce

INFLATION DYNAMICS IN THE CZECH REPUBLIC: ESTIMATING THE NEW KEYNESIAN PHILLIPS CURVE

Dynamika inflace v Česká republice: Odkad novokeynesiánské Phillipsove křivky
Anotace:
Nedávné studie Galiho a Gertlera (1999), Sbordona (2002) a Robertse (2001) dokázaly, že novokeynesiánská Phillipsova křivka, která je založena na Calvově modelu cen, je empiricky platný koncept. Tyto studie dále došly k závěru, že reálné mezní náklady dokážou lépe popsat pohyb inflace než samotná mezera výstupu. Neissová a Nelson (2002) a Gali, Gertler a Salido (2001) na druhé straně tvrdí, že doposud …více
Abstract:
Recent breakthrough studies by Gali and Gertler (1999), Sbordone (2002) and Roberts (2001) argue that the New Keynesian Phillips curve (based on Calvo pricing model) is empirically valid concept and they conclude that the real marginal costs are preferred driving force to output gap in inflation dynamics for open economies. Neiss and Nelson (2002) and Gali, Gertler and Salido (2001), in turn, contradict …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2014
  • Vedoucí: Jaromír Hurník
  • Oponent: Pavel Potužák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/39935