Ariadna Bytešníková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

PROFIL MANAŽERA A JEHO ROLE VE FIRMĚPROFIL MANAŽERA A JEHO ROLE VE FIRMĚProfil manažera a jeho role ve firmě

Anotace:
Absolventská práce se zaměřuje na důležitost managementu a manažera ve firmě. Management se postupem času stal součástí všech firem. Správné řízení lidí zvyšuje efektivnost a s tím i hlavní cíl každého podniku - navýšení obratu.
Abstract:
Graduates thesis focused on important of management and manager in the company. Management became part of all business. Good leadership raises effectiveness and main target of all companies - increase sales.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným