Bc. Karolína Šašková

Bakalářská práce

Politický marketing a volební kampaně v ČR

Political marketing and Election Campaign in the Czech Republic
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je identifikovat faktory volebního úspěchu hnutí ANO 2011 z pohledu politického marketingu a provést komparaci s volební kampaní ODS ve stejných volbách. Práce se zaměřuje na základní pojmy politického marketingu a následně na druhy marketingové komunikace, které jsou pro politický marketing specifické. Do práce jsem zařadila i problematiku značky, která s komunikací rovněž …více
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to identify the factors of electoral success of ANO 2011 from the perspective of political marketing and compare it with the ODS election campaign in the same election period. The thesis is focused on the basic concepts of political marketing, and subsequently on the kinds of marketing communications that are specific for political marketing. I also integrated the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Tomčík, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní